SERVICIUL CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE
Adresă - Strada Aleea Ciceu nr.12, Sector 4
Email - sesizari@politialocala4.ro
Telefon - 021 9441

Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicule exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de lege, în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 • verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează neregulile constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 • participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 • participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 • sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
 • acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier;
 • asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autoturismelor staţionate neregulamentar;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 • aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al Sectorului 4 al Municipiului București;
 • cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;
 • acționează independent sau în cooperare cu alte structuri, pentru soluționarea situațiilor sesizate prin Serviciul Unic de Urgență 112, depistarea persoanelor dispărute, urmărirea si prinderea dezertorilor ori a persoanelor urmărite general sau local, stabilirea identității persoanelor suspecte si aplicarea măsurilor legale;
 • desfăşoară activităţi de înregistrare/radiere mopede pentru cetăţenii care au domiciliul sau reşedinţa pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti;
 • eliberează, la cerere, duplicate după certificatele de înregistrare ale mopedelor precum şi a plăcuţelor cu numerele de înregistrare ale acestora;
 • soluţionează, în termen legal, petiţiile primite de la persoane fizice/juridice;
 • propune, către structurile competente teritorial, adoptarea unor măsuri în ceea ce priveşte eficientizarea circulaţiei şi a strategiei de parcare pe raza Sectorului 4;
 • gestionează problematica referitoare la circulația pe drumurile publice în zona de competență, în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 şi potrivit reglementărilor interne şi documentelor de cooperare / colaborare interinstituțională, precum şi a altor acte normative în vigoare;
 • organizează şi desfășoară, potrivit competențelor, activități de informare / promovare a prevederilor legale şi prevenire a evenimentelor specifice domeniului de activitate, în instituțiile de învățământ, centre de ocrotire socială, instituții similare;
 • centralizează şi înaintează Brigăzii Rutiere București toate procesele verbale de contravenție întocmite de politiștii locali din Poliția Locală Sectorul 4, prin care au fost aplicate puncte de penalizare conform legii, în vederea implementării acestora în bazele de date ale M.A.I.;
 • transmite referate de necesitate cu specificaţiile tehnice, care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
 • îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de Directorul General/Directorul General Adjunct, în legătură cu domeniul de activitate.
Image