Cum poți deveni polițist local

Pentru a deveni politist local trebuie sa indepliniti urmatoarele conditii generale si specifice:

Conditii generale (conform art.50 din Legea nr.188/1999 republicata privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare):
- are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
- cunoaste limba romana, scris si vorbit;
- are varsta de minimum 18 ani impliniti;
- are capacitate deplina de exercitiu;
- are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
- indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
- indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
- nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
- nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
- nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
Conditii specifice:
- cel putin studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime in specialitatea studiilor:
- 9 ani, pentru gradul profesional superior,
- 5 ani pentru gradul profesional principal,
- 6 luni pentru gradul profesional asistent
- 0 ani pentru gradul profesional debutant;
- sa fie apt din punct de vedere medical, fizic si psihic;
- abilitati: capacitate de a lucra in echipa, in teren; disponibilitate pentru lucrul peste program, in zilele de sarbatoare legala si in conditii de stress.
Este numit in functia publica de politist local candidatul care indeplineste conditiile mentionate mai sus si este declarat admis in urma concursului desfasurat conform Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv conform Legii nr.155/2010 – Legea Poliţiei locale.

Prin continuarea folosirii acestui website sunteti de acord cu folosirea cookies mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close