18 SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE APLICATE AGENŢILOR ECONOMICI PENTRU NERESPECTAREA NORMELOR LEGALE

 

 

18 SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE APLICATE AGENŢILOR ECONOMICI PENTRU  NERESPECTAREA  NORMELOR LEGALE

 

  • Au fost efectuate 37 de controale de rutină la agenţi economici care au puncte de lucru pe raza Sectorului 4, fiind aplicate 16 sancţiuni contravenţionale în cuantum total de 68.300 lei.
  • Alte 2 sancţiuni contravenţionale în cuantum total de 5.500 lei au fost aplicate unor persoane juridice pentru nerespectarea autorizaţiei de construire şi pentru expunerea materialelor publicitare pe stâlpii de iluminat.

 

În luna noiembrie, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Inspecţie Comercială  au efectuat controale de rutină la agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea de raza Sectorului 4, urmărindu-se respectarea normelor legale pentru desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare, a celor de alimentaţie publică, activităţilor de prestări servicii, cât şi verificarea ocupării domeniului public.

Astfel, în urma controalelor la 37 agenţi economici cu puncte de lucru pe raza Sectorului 4, pentru neregulile constatate au fost aplicate 16 sancţiuni contravenţionale în cuantum total de 68.300 lei. În cazul unei societăţi comerciale cu profil de alimentaţie publică, s-a propus suspendarea activităţii.

Cele mai multe sancţiuni contravenţionale au fost aplicate pentru ocuparea domeniului public fără forme legale: 13 amenzi în cuantum total de 16.000 lei. Pentru lipsa acordului sau a autorizaţiei de funcţionare au fost sancţionaţi 8 agenţi economici cu amenzi în valoare totală de 25.400 lei. Pentru neafişarea orarului de funcţionare şi a preţurilor de vânzare 2 operatori economici au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi în cuantum total de 20.400 lei. Un agent economic a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru comercializarea produselor fără termen de valabilitate sau cu termenul de valabilitate expirat.

Între alte nereguli constatate şi sancţionate de poliţiştii locali cu amenzi în cuantum total 2.500 lei s-au numărat: lipsa calificării personalului din domeniul alimentar/alimentaţie publică, depăşirea obiectului de activitate autorizat şi ocuparea domeniului public fără forme legale.

*****

În perioada de referinţă, poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Inspecţie şi Control – Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal au efectuat 76 acţiuni de verificare la persoane fizice şi juridice în ceea ce priveşte respectarea prevederilor Legii nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a prevederilor H.C.L. Sector 4 nr.22/2007.

În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 2 sancţiuni contravenţionale în cuantum total de 5.500 lei unor persoane unor persoane juridice pentru nerespectarea autorizaţiei de construire, faptă ce contravine prevederilor art.26 alin.(1) lit.b din Legea nr.50/1991, şi pentru expunerea materialelor publicitare pe stâlpii de iluminat, faptă prevăzută şi sancţionată de art. 13, lit.b din H.C.L. S4 nr.22/2007.

Deasemenea, în baza Dispoziţiei Primarului Sectorului 4 nr.858/2011, poliţiştii locali au afişat 17 somaţii pentru desfiinţarea unor lucrări de construcţii neautorizate.

În perioada de referinţă au fost depuse 12 de cereri pentru eliberarea certificatelor de atestare a construcţiilor, din care 9 au fost soluţionate.

 

 

Comments are closed.

Prin continuarea folosirii acestui website sunteti de acord cu folosirea cookies mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close